Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește categoriile speciale de date. Aceste categorii de date, denumite și ”date sensibile”, se referă la informații personale care pot dezvălui aspecte intime și private ale unei persoane și necesită o protecție sporită pentru a preveni orice abuz sau discriminare. În acest articol, vom prezenta categoriile speciale de date cu caracter personal, modul în care acestea trebuie prelucrate și de ce sunt considerate ca fiind „sensibile”.

Care sunt categoriile speciale de date cu caracter personal?

GDPR definește șase categorii speciale de date cu caracter personal:

a. Date privind originea rasială sau etnică: Aceste date includ informații cu referire la rasă, origine etnică, naționalitate și afilieri etnice.

b. Date privind opinii politice: Această categorie include date care dezvăluie opiniile politice ale unei persoane, asocierea cu partide politice sau activități politice.

c. Date privind convingerile religioase sau filozofice: Aceste tipuri de date se referă la informații despre religie, credințe și convingeri filozofice.

d. Date privind apartenența sindicală: Acest tip de date include informații despre afilieri sindicale sau apartenența la organizații sindicale.

e. Date privind sănătatea: Aceste date includ informații medicale, precum starea de sănătate, istoricul medical și alte detalii ori informații referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză.

f. Date privind viața sexuală și orientarea sexuală: Această categorie include informații despre viața sexuală a unei persoane sau orientarea sexuală.

Cum trebuie prelucrate aceste date speciale?

GDPR prevede faptul că prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu excepția unor situații specifice și bine definite. GDPR permite prelucrarea acestor date sensibile numai în următoarele cazuri:

a. Există consimțământul expres al persoanei vizate: Dacă o persoană își dă consimțământul expres și informat pentru prelucrarea datelor sale speciale, atunci această prelucrare este permisă în conformitate cu GDPR.

b. Pentru îndeplinirea unor obligații legale specifice: Când prelucrarea datelor sensibile este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale specifice, ori atunci când aceste date sunt prelucrate în mod necesar de către diferite autorități publice sau în scopuri de interes public major.

c. Pentru protecția intereselor vitale ale persoanei vizate: Dacă prelucrarea datelor sensibile este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane și aceasta nu își poate oferi consimțământul expres, atunci o astfel de prelucrare poate fi permisă.

d. În scopuri legate de sănătate sau de asistență medicală: Prelucrarea datelor sensibile este permisă în scopuri de asistență medicală, diagnostic medical sau de gestionare a serviciilor de sănătate publică/privată.

e. În scopuri de arhivare în interes public: Prelucrarea datelor sensibile este permisă în scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică.

De ce sunt considerate aceste date ca fiind „sensibile”?

Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt considerate „sensibile” deoarece dezvăluie ori pot face referire la anumite aspecte intime și private ale unei persoane și pot fi asociate cu un nivel ridicat de risc și vulnerabilitate. Aceste date pot fi folosite pentru a crea profiluri detaliate și pentru a dezvălui aspecte intime ale vieții unei persoane, cum ar fi starea de sănătate, apartenența religioasă sau orientarea sexuală.

Protejarea acestor categorii speciale de date este crucială pentru a preveni abuzul și discriminarea împotriva persoanelor vizate. Prevederile GDPR garantează că prelucrarea acestor date este limitată și supusă unor condiții stricte, cu scopul de a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate și de a evita potențialele consecințe negative ale utilizării inadecvate sau abuzive ori a accesului ilegal ori accidental la acest tip de informații.

În concluzie, categoriile speciale de date cu caracter personal, cunoscute și ca date sensibile beneficiază de o reglementare specifică și expresă în legislația europeană și cea națională. GDPR stabilește astfel măsuri riguroase privind prelucrarea acestor date, astfel încât să se asigure că prelucrarea are loc într-un mod legal, transparent, securizat și responsabil.

Photo by Pixabay