Într-o lume digitală în continuă expansiune, protejarea datelor personale și reglementarea corespunzătoare a utilizării acestora sunt din ce în ce mai importante. 

Două dintre regulamentele cheie care vizează aceste aspecte sunt Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și Regulamentul privind Serviciile Digitale (DSA). În acest articol, vom explora cum și cui se aplică aceste reglementări și care sunt principalele lor diferențe și interacțiuni.

GDPR: Protecția datelor personale

GDPR este un regulament al Uniunii Europene care a intrat în vigoare în mai 2018 și care stabilește cerințele privind protecția datelor personale pentru organizațiile care colectează, procesează și stochează astfel de date. Scopul său principal este de a consolida și de a armoniza regulile privind protecția datelor din întreaga UE, asigurându-se că cetățenii au control asupra informațiilor lor personale.

Principalele aspecte acoperite de GDPR includ drepturile individuale, precum dreptul la acces la date, dreptul la rectificare și dreptul la ștergere a datelor personale, precum și cerințele privind consimțământul și notificarea încălcărilor de securitate a datelor.

DSA: Reglementarea serviciilor digitale

Pe de altă parte, DSA este un cadru legislativ propus de Uniunea Europeană pentru a reglementa serviciile online și platformele digitale. Scopul său este de a aborda provocările legate de conținutul ilegal și dăunător online, de transparență și de responsabilitatea platformelor digitale, precum și de concurența loială pe piața digitală unică.

DSA stabilește reguli privind moderarea conținutului, transparența algoritmilor și interoperabilitatea între diferitele platforme online. De asemenea, prevede cerințe pentru serviciile digitale, precum furnizarea de informații clare și accesibile despre modul în care datele utilizatorilor sunt colectate și utilizate.

Cum se aplică GDPR și DSA?

GDPR și DSA sunt două reglementări distincte, dar există suprapuneri și interacțiuni între ele, mai ales în ceea ce privește protecția datelor personale și transparența platformelor digitale.

GDPR se aplică tuturor organizațiilor care procesează datele personale ale rezidenților din Uniunea Europeană, indiferent de locația lor fizică. Acest lucru înseamnă că orice companie care colectează și utilizează date personale în contextul oferirii de bunuri sau servicii către cetățenii UE sau monitorizează comportamentul acestora trebuie să respecte cerințele GDPR.

DSA, pe de altă parte, se concentrează pe reglementarea serviciilor digitale și a platformelor online, cum ar fi rețelele sociale, motoarele de căutare și piețele online. Acesta se aplică platformelor care au o prezență semnificativă pe piața digitală unică a UE și care oferă servicii utilizatorilor din UE.

Interacțiunea dintre GDPR și DSA se datorează în principal faptului că multe dintre serviciile digitale reglementate de DSA colectează și procesează date personale ale utilizatorilor. Prin urmare, aceste platforme trebuie să respecte atât cerințele GDPR privind protecția datelor personale, cât și cerințele DSA privind transparența și responsabilitatea.

Concluzie

GDPR și DSA sunt două reglementări esențiale în era digitală, care vizează protejarea datelor personale și reglementarea serviciilor digitale. Deși sunt distincte în obiectivele lor, există suprapuneri și interacțiuni între ele, mai ales în ceea ce privește protecția datelor personale în contextul serviciilor online.

Este important ca organizațiile care operează în spațiul digital să fie conștiente de cerințele și implicațiile ambelor reglementări și să se asigure că sunt conforme cu acestea pentru a asigura protecția datelor personale și pentru a promova un mediu online sigur și transparent pentru utilizatori.

Photo by RDNE