Ce este un Data Protection Officer?

Un Data Protection Officer (DPO), cunoscut și sub denumirea de Responsabil cu Protecția Datelor, este un expert în protecția datelor cu caracter personal, desemnat de o companie pentru a se asigura că prelucrarea datelor personale se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), cu politicile și procedurile interne, precum și cu alte legi relevante privind protecția datelor.

Ce atribuții are un Data Protection Officer?

DPO-ul are următoarele atribuții principale:

a. Supravegherea conformității: DPO-ul are responsabilitatea de a se asigura că operatorul respectă prevederile GDPR și alte legi aplicabile protecției datelor, inclusiv politica internă referitoare la protecția datelor.

b. Consiliere și informare: DPO-ul oferă consiliere și informare privind obligațiile GDPR și alte aspecte legate de protecția datelor, atât pentru angajați, cât și pentru persoanele vizate cu care operatorul lucrează.

c. Monitorizarea prelucrării datelor: DPO-ul supraveghează procesele de prelucrare a datelor pentru a se asigura că sunt efectuate în mod legal, securizat și transparent.

d. Colaborare cu autoritățile de supraveghere: DPO-ul reprezintă compania în relația cu autoritățile de protecție a datelor și asigură o comunicare și colaborare corespunzătoare cu acestea.

e. Evaluarea impactului asupra protecției datelor: DPO-ul evaluează impactul asupra protecției datelor pentru procesele de prelucrare care ar putea prezenta riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Când este necesară numirea unui Data Protection Officer?

Conform GDPR, numirea unui DPO este obligatorie în următoarele situații:

a. Companii sau autorități publice: Toate autoritățile publice, indiferent de dimenisunea acestora, trebuie să aibă un DPO.

b. Companii care prelucrează date cu caracter personal în mod regulat și sistematic: Dacă activitățile principale ale unei companii implică monitorizarea sistematică a persoanelor vizate sau prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal sensibile, atunci aceasta trebuie să numească un DPO.

c. Companii care prelucrează date cu caracter special (ex. date privind sănătatea sau religia): Dacă o companie prelucrează date cu caracter special în mod regulat și sistematic, numirea unui DPO este obligatorie.

Poate fi constrâns un Data Protection Officer să acționeze conform indicațiilor angajatorului său?

Nu, un DPO nu poate fi constrâns să acționeze conform indicațiilor angajatorului în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor sale de protecție a datelor. GDPR prevede că DPO-ul trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod independent și să nu fie supus niciunei instrucțiuni/recomandări în ceea ce privește modul în care își desfășoară activitatea legată de protecția datelor.

DPO-ul trebuie să aibă libertatea de a-și exprima opiniile în ceea ce privește protecția datelor și să ofere consiliere și asistență fără a fi supus influenței sau presiunii din partea managementului sau a altor superiori ori angajați. Astfel, se asigură o abordare imparțială și echitabilă în prelucrarea datelor și protejarea drepturilor persoanelor vizate.

În concluzie, DPO-ul este o persoană esențială în asigurarea conformității companiilor cu GDPR și pentru protecția datelor cu caracter personal. Având atribuții specifice și independență în exercitarea lor, DPO-urile contribuie la protejarea drepturilor persoanelor vizate, asigurând totodată că o companie respectă cerințele legale privind protecția datelor.

Photo by Collin on Unsplash